items

Health Care

Critical Items Of Health Care Reform

Ang Direct Contributors ay dapat na patuloy na magbayad para manatiling aktibo ang PhilHealth coverage at upang magamit ang mga benepisyo sakaling magazine-avail sa alinmang accredited hospitals sa bansa. Employers will now not be able to deduct retiree drug bills for which they obtain a Medicare Half D retiree drug subsidy payment. Should you want […]

Read More